privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

 

Casasole, gevestigd aan Bisschop Balderikstraat 56, 7575 AJ Oldenzaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens
https://www.casasole.nl (veilige website)

bentibbe@gmail.com
Bisschop Balderikstraat 56
7575 AJ Oldenzaal
0620583538

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Casasole verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

 

Waarom hebben we deze gegevens nodig

Casasole verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u te kunnen opnemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Casasole uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, bestaande uit: verhuur chalet.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Casasole bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst tot stand is gekomen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:
Casasole verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Casasole gebruikt Google Analytics cookie. Dit is een analytisch script met weinig inbreuk op uw privacy. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar bentibbe@gmail.com . Casasole zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Casasole neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via bentibbe@gmail.com